פתיחת פנייה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


Sales

Pre-Sales questions about our services

Support

Hosting Technical Support

Billing

Questions about invoices, making payment, upgrading packages, cancelling services, etc.

Domains

Help registering, renewing or transfering domain names